Clients & Cases

Utveckling

Umami - Clients & cases
prick

Kista Galleria

Kista Galleria är ett av Sverige största och mest framgångsrika köpcentrum med över 13 miljoner besökare per år. En av framgångsfaktorerna är Food Court med 16 restauranger och över 1000 gemensamma sittplatser. Umami anlitades fortlöpande av Kista Galleria för att bl.a. ansvara för den dagliga driften och för att kontinuerligt utveckla konceptet. Kista Gallerias Food Court serverar mat från hela världen och över 2 miljoner portioner per år.