Prislista

Umami - Prices
prick

Prislista

Umami Studio bygger som vi nämnde på enkelhet. Därför utgår vi alltid från en fast prislista. Det ger att du enkelt kan kunna ta beslut om inköp av tjänst, budgetara kostnader och presentera för kollegor. I klartext undviker du obehagliga överraskningar och kan hålla ständig koll på utgifter från början!

Fast Pris 3 bilder inkl. receptur – 3 timmar*
Fotograf: 2500:-
Matstylist: 2500:-
Friköpt Bild inkl. bildbehandling: 10500:- á 3500 per bild
Recept: 9000:- á 3000 per recept
Totalt: 24 500:- exkl. moms

Fast Pris 6 bilderinkl. receptur – 6 timmar*
Fotograf: 5000:-
Matstylist: 5000:-
Friköpt Bild inkl. bildbehandling: 19800:- á 3300:- per bild
Recept: 16800:- a 2800 per recept
Totalt: 46600:- exkl. moms

Fast Pris 12 bilder inkl. receptur – 12 timmar*
Fotograf: 9500:-
Matstylist: 9500:-
Friköpt Bild inkl. bildbehandling: 39600 á 3300 per bild
Recept: 33600:- á 2800 per recept
Totalt: 92200:- exkl. moms

* Faktisk kostnad för råvaror och eventuella res- och budkostnader tillkommer.

Om endast bildmaterial önskas bortfaller kostnaden för receptframtagning.