Utveckling

Umami
prick

Utveckling

Strategisk och Praktisk produktutveckling är grunden i Umamis Gastronomi. Allt sedan vi grundades 2001 har vi aktivt arbetat med mat- restaurang och livsmedelsrelaterade verksamheter, för att stärka deras strategiska och praktiska kompetenser. Vi arbetar med praktisk & teoretisk framtagning & konceptualisering av nya produkter. Vi hjälper även våra kunder att utvärdera befintliga produkter och föreslå förbättringar.

Vi arbetar mycket aktivt med konsumentreceptur av befintliga produkter och sortiment, enligt specifikation från kunden. Projektens mål är olika men det handlar exempelvis om att nå ut till nya målgrupper, stärka ett varumärke, eller placera en traditionell produkt i en innovativ dager. Resultatet av ett bra recept är en smak man sällan glömmer.